Nieuws

02/02/15
Welke sneltesten gebruikt de Nederlandse huisarts nu en mogelijk in de toekomst? In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde staat het huidige en toekomstige gebruik van sneltesten in de huisartspraktijk. https://www.ntvg.nl/artikelen/sneltesten-de-huisartspraktijk

01/10/14
Inmiddels hebben meer dan 3000 huisartsen de online nascholing op deze website gevolgd. Het accreditatiepunt wordt eenmaal per kwartaal in GAIA bijgeschreven.

19/08/14
Een internationaal vragenlijstonderzoek naar het huidige gebruik van sneltesten en de toekomstige wensen op point of care testing (POCT)-gebied onder huisartsen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, België en Nederland, laat zien dat huisartsen met name sneltesten wensen om in te zetten bij acute aandoeningen. Aan het onderzoek deden 639 Nederlandse huisartsen mee (Maastricht, Groningen, Amsterdam UvA). 48% van deze Nederlandse huisartsen gaf aan de CRP-sneltest te gebruiken. http://bmjopen.bmj.com/content/4/8/e005611.full

10/06/14
De Britse NICE-richtlijn ‘Pneumonia diagnosis and management of community- and hospital-acquired pneumonia in adults’ introduceert CRP-POCT in de voorlopige versie, conform onze aanbevelingen op www.acutehoest.nl.

01/06/14
Veel laboratoria en diagnostische centra verzorgen het kwaliteitsmanagement van CRP-POCT in de huisartsenpraktijk. Saltro Diagnostisch Centrum in Utrecht is koploper. Het sluit met de 150e huisartsenpraktijk een contract af voor ondersteuning van CRP-POCT.

21/05/14
De Alliance for Prudent Use of Antibiotics (APUA) in Boston vraagt Rogier Hopstaken te adviseren over CRP-POCT gebruik in de Verenigde Staten.

10/12/13
Point of care testing in de praktijk kan niet zonder goed kwaliteitsmanagement. In 2015 verschijnt de richtlijn ‘Point of care testing in de huisartsenzorg’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde(NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Centra voor Medische Diagnostiek (SAN).

04/12/13
BNR Nieuwsradio interviewt Rogier Hopstaken naar aanleiding van de start van de PRICE-studie, een studie naar het gebruik van de CRP-sneltest bij kinderen met hoestklachten. Het Juliuscentrum van de Universiteit Utrecht, de Universiteit Maastricht en de diagnostische centra Saltro en Star werken hierin samen met huisartsen in de regio’s Utrecht en Eindhoven.

16/11/13
Het NRC publiceert een interview met Rogier Hopstaken over de waarde van CRP-POCT voor patiënten met acute hoestklachten. http://www.saltro.nl/fileadmin/user_upload/Pdf/NRC_Handelsblad_blanco_20140926.pdf

31/08/13
De prestaties en de gebruiksvriendelijkheid van alle op de Nederlandse markt zijnde CRP-POCT- apparatuur zijn getest door Marloes Minnaard et al. Afinion en Quikread Go komen het beste uit deze test, Eurolyser presteert het minste. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24125120

07/13
Het NOS Journaal (20 uur) besteedt aandacht aan CRP-POCT, mede naar aanleiding van het verschijnen van een Europese studie die de meerwaarde van CRP-POCT bij acute hoest opnieuw bevestigt. Jochen Cals, mede-auteur van de Lancet-publicatie, wordt geïnterviewd. http://nos.nl/artikel/536600-priktest-voorkomt-antibioticagebruik.html

07/13
In een groot Europees onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Polen, België en Nederland worden de bevindingen van het Nederlandse IMPAC3T-onderzoek bevestigd: het inzetten van de CRP-sneltest en/of het gebruiken van verbeterde communicatieve vaardigheden leidt tot significant minder antibioticagebruik voor hoestklachten. De resultaten verschijnen in de Lancet. Jochen Cals is mede-auteur. De Nederlandse patienten voor het onderzoek werden ingesloten door huisartsen uit de regio Utrecht. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915885

07/13
In een follow-upstudie van de IMPAC3T-studie tonen Jochen Cals en zijn team aan dat beschikbaarheid van CRP-POCT niet leidt tot het vaker bezoeken van de huisarts in de daarop volgende 3.5 jaren. Huisartsen getraind in consultvaardigheden schreven nog altijd minder antibiotica voor dan niet-getrainden. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23508603 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12445-014-0008-y#page-1

11/05/13
Koster et al tonen in een ziekenhuisstudie aan dat CRP-POCT ook waarde heeft voor de diagnose pneumonie. Men adviseert verder onderzoek in de huisartsenpraktijk. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23672994.

11/09/12
Inmiddels volgden meer dan 1250 huisartsen de geaccrediteerde nascholing op acutehoest.nl

01/09/12
In H&W nummer 9 schreef staat een artikel over de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en een geaccrediteerd (eerstelijns)laboratorium bij de implementatie van de CRP sneltest. Dit implementatieproject bleek succesvol en maakte een hoogwaardig CRP-sneltestgebruik in de huisartsenpraktijk mogelijk. Zie hier voor het artikel.

01/07/12
Ook in de eerste helft van 2012 zijn de samenstellers van acutehoest.nl het land ingetrokken om artsen, studenten en beleidmakers te informeren over het belang van rationeel antibioticumgebruik en de door ons ontwikkelde toepassingen die de artsen kunnen ondersteunen hierbij. We gaven workshops bij o.a. CWO weekend Doorn, WDH Utrecht Istanbul (3 workshops), SAN workshop POCT, Jubileumsymposium SAN, LHV Huisartsenbeurs, Summerschool Huisartsopleiding Julius.

20/05/12
Jochen Cals schreef een praktisch engelstalig artikel voor artsen over CRP bij luchtweginfecties. Het is te vinden op www.acutecaretesting.org (CRP point of care testing for respiratory infections in primary care). Klik hier voor het artikel.

26/04/12
Jochen Cals kreeg de eervolle uitnodiging om de Richard Scott Lecture 2012 te verzorgen. De lezing is een jaarlijks evenement in Edinburgh in Schotland en heeft als doel om de klinische huisartsgeneeskunde met het academische veld te verbinden. Cals ging in lezing in op de verschillende aspecten van het acute hoest consult met de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van communicatieve vaardigheden (praten) en biomarkers (prikken).

01/04/12
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie doet in de nieuwe richtlijn over point of care testen in de eerstelijn onder meer 11 aanbevelingen voor verantwoord POCT gebruik in de eerste lijn. De toenemende interesse van huisartsen in de CRP sneltest wordt genoemd als belangrijke reden waarom samenwerking tussen huisarts en laboratorium nodig is. (http://www.nvkc.nl/kwaliteitsborging/richtlijnen.php). Ook de SAN, de branche-organisatie van Medisch Diagnostische Centra in Nederland, werkt aan een richtlijn voor point of care testen . Daarnaast onderzoeken SAN , NVKC en NHG momenteel de mogelijkheden om de POCT afspraken een plaats te geven in de LESA Rationeel aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek.

06/03/12
De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) geeft richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en andere beroepsgroepen die in de eerste lijn werkzaam zijn. De doelstelling van de richtlijnen van de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek is het optimaal gebruikmaken van laboratoriumdiagnostiek door de juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek of het aanvragen van diagnostiek op onjuiste indicatie te voorkomen. In een korte paragraaf over point of care testen (POCT) wordt aanbevolen bij gebruik van POCT in eigen praktijk samenwerking te zoeken met een regionaal laboratorium om de kwaliteit te borgen. Deze nieuwe LESA is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde(NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Centra voor Medische Diagnostiek (SAN). (http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_samenwerking/k_lesas.htm)

01/03/12
Huisarts Reinink in Maastricht is de 1000e deelnemer aan de NHG geaccrediteerde internetnascholing ‘Acute hoest; praten en prikken in de praktijk’. De website www.acutehoest.nl is 1 jaar geleden gelanceerd bij het verschijnen van de gewijzigde NHG Standaard Acuut hoesten.

29/11/11
Op uitnodiging van de nationale zorgverzekeraarsor in Sudan heeft Rogier Hopstaken een workshop gegeven aan overheidspersoneel, apothekers en artsen over de het nut van CRP point of care testen. Het antibiotiagebruik in Sudan is bijzonder hoog. In een lokale studie bleek het gebruik van de CRP sneltest tot forse reductie van antibiotica te leiden. De discussie in de zaal was levendig. Later volgende nog interview op de nationale radio, waardoor ook het publiek kon worden voorgelicht over rationeel antibioticagebruik. De zorgverzekeraar zal naar aanleiding van het symposium besluiten of de CRP sneltest op bredere schaal zal worden ingezet in Sudan.

16/11/11
Minister James Reilly wilde graag meer weten over de ontwikkelingen rondom het gebruik van de CRP sneltest in Nederland. Het verlagen van onnodig antibioticumgebruik sprak hem bijzonder aan. Hij nodigt het onderzoeksteam van acutehoest.nl uit om betrokken blijven bij een op te starten gerandomiseerde studie in Ierland.

07/09/11
In de nieuwe NHG Standaard Diverticulitis wordt de bepaling van CRP aanbevolen ter ondersteuning van het stellen van de diagnose (CRP>20mg/l) en voor inschatting van de kans op gecompliceerde diverticulitis (CRP >100mg/l). Huisartsen die de CRP sneltest routinematig gebruiken melden buikklachten in ongeveer een kwart tot een derde van de gevallen als reden voor het verrichten van de CRP sneltest. Met het verschijnen van deze NHG Standaard is dit nu gelegitimeerd, alhoewel definitieve bewijzen voor de waarde van CRP bij buikinfecties in de eerstelijn, met name voor acute appendicitis, vooralsnog ontbreken.

20/10/11
Jochen Cals schreef met collega Henk van Weert een overzichtsartikel over de potentie van sneltesten in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Ze presenteren tevens een set van 11 criteria waaraan een zorggroep / huisarts / zorgverzekeraar kan toetsen of het grootschalig inzetten van een sneltest gerechtvaardigd is in de huisartspraktijk.

30/06/11
Jochen Cals won tijdens de NHG Wetenschapsdag de Telesphorus prijs voor beste proefschrift, geschreven door een huisarts, in 2009/2010.

02/02/11
Acutehoest.nl is officieel online. De website en de geaccrediteerde nascholing staan vanaf vandaag open voor alle huisartsen (in opleiding) en andere belangstellenden. Onder ‘Aan de slag in de praktijk’ vindt u meer informatie hoe u de nascholing in uw setting kunt gebruiken. Snel starten met de nascholing kan eenvoudig door te klikken op ‘Start nascholing’. De makers wensen u veel plezier bij het volgen van de nascholing en het optimaliseren van uw beleid bij acute hoest patiënten.

01/02/11
De herziene NHG Standaard Acuut Hoesten verschijnt in Huisarts & Wetenschap nummer 2 van 2011. U kunt de Standaard bereiken via www.henw.org

20/01/11
Inmiddels volgden 70 huisartsen de proefversie van deze nascholing. Het commentaar werd gebruikt om de nascholing te verbeteren.

15/12/10
De bevindingen uit onderstaande studies krijgen een vervolg. Momenteel loopt een grote Europese studie (GRACE/INTRO) waarin meer dan 200 huisartspraktijken uit 8 landen innovatieve interventies (waaronder communicatieve vaardigheden en de CRP sneltest) gebruiken bij meer dan 5000 patiënten met acute hoest.

05/12/10
Het artikel ‘Praten en prikken bij lageluchtweginfecties’ ontving op het afgelopen NHG Congres in Groningen de Heert Dokter prijs voor beste onderzoeksartikel in H&W. De bevindingen uit deze studie vormen de basis voor de online nascholing op deze website. Eerder werd het project ‘Praten en prikken bij acute hoest’ bekroond met de ZonMW Parel voor toonaangevend klinisch relevant onderzoek. Tijdens de BMJ Awards 2010 werd het originele BMJ artikel geplaatst op de lijst van vier meest relevante onderzoeksartikelen uit alle internationale, algemeen medische tijdschriften in 2009. Het originele BMJ artikel vindt u hier, voor de nederlandse vertaling in H&W kunt u hier te klikken.

01/12/10
De beta versie van de nascholing is momenteel online

01/11/10
Huisartsen van de Gezondheidscentra Eindhoven (www.sge.nl) volgen in december deze online nascholing en starten in 2011 in de praktijk met praten en prikken bij onderste luchtweginfecties. De centra van de SGE participeerden in de trials over CRP en communicatie bij luchtweginfecties vanaf 2005. Dit implementatieproject is een samenwerking tussen Diagnostiek voor U (www.diagnostiekvooru.nl), de SGE en de makers van deze website van de Universiteit Maastricht.

01/11/10
Op 1 januari 2011 zal de regio Westelijke Mijnstreek starten met een implementatietraject op het gebied van praten en prikken bij onderste luchtweginfecties. Dit project is een initiatief van MCC Omnes (www.mcc-omnes.nl), CZ zorgverzekeraars (www.cz.nl) en de makers van deze website van de Universiteit Maastricht.